Våra tjänster Våra tjänster

Bonavida Spain Våra tjänster

På Bonavida Spanien hjälper vi dig inte bara att hitta din drömegendom, utan vi erbjuder dig också en rad tjänster som kommer att göra ditt liv i Spanien enklare. Det här är några av de tjänster vi erbjuder dig:

Egendomsbearbetning

Vi ger dig råd och hanterar allt relaterat till köp eller uthyrning av din fastighet i Spanien, från sökningen till undertecknandet av kontraktet. Vi följer dig genom hela processen, och vi tar hand om de administrativa, juridiska och skattemässiga förfarandena.

Dokumentbehandling

Vi hjälper dig att skaffa och förnya de dokument som krävs för att bo i Spanien, såsom NIE, den kommunala registreringen, hälsokortet, körkortet eller energicertifikatet. Vi ger dig även råd om skatteplikter och skatteavdrag som du kan göra.

Sälj din fastighet

Om du vill sälja eller hyra ut din fastighet erbjuder vi dig effektiv och personlig marknadsföring, som inkluderar publicering av din egendom på vår webbplats, på de viktigaste fastighetsportalerna, på sociala nätverk och i specialiserade medier. Vi har också en bred portfölj av potentiella kunder, till vilka vi skickar detaljerad och uppdaterad information om deras fastighet.

Dokumentöversättning

Vi förser dig med översättningen av de dokument du behöver, både officiella och inofficiella, till flera språk, som spanska, norska, engelska, franska eller tyska. Vi har professionella edsvurna översättare som garanterar översättningarnas kvalitet och giltighet.

Notariustjänst

Vi följer med dig och representerar dig vid notarie så att du kan underteckna köpebrevet, hyreskontraktet, testamentet eller andra notariehandlingar som du behöver. Vi förklarar innehållet och omfattningen av dokumenten, och vi hjälper dig om några problem eller frågor uppstår.

Eftermarknadshantering

Vår tjänst slutar inte med undertecknandet av kontraktet. Vi står vid din sida för att lösa eventuella problem eller incidenter som kan uppstå efter köpet eller uthyrningen av din fastighet. Vi erbjuder dig även andra kompletterande tjänster, såsom underhåll, städning, flytt eller inredning av din fastighet.

WhatsApp